Kerkdiensten meekijken

 

 

Liturgie:

 

Morgendienst 27-5

Middagdienst 27-5

Morgendienst 20-5

Middagdienst 20-5

Morgendienst 13-5

Middagdienst 13-5

Morgendienst 10-5

 

Besloten uitzendingen:

 

Gem.verg. M/V ambt 16/1

KOP bijbelstudie 22-11

KOP bijbelstudie 31-10

Gem.verg. M/V ambt 18/10

KOP bijbelstudie 11-10

 

Bijzonderheden:

 

Voor besloten uitzendingen zijn inlogcodes nodig. Deze codes zijn naar de gemeenteleden gemaild en staan ook in "Het Kompas" van 15-10-17 en 19-3-18.

 

Klik hier voor de afspraken m.b.t. opnames in de kerkzaal.