Kerkdiensten meekijken

 

 

Liturgie:

 

Middagdienst 18-11

Morgendienst 18-11

Middagdienst 11-11

Morgendienst 11-11

Dankdag 7-11

Middagdienst 4-11

Morgendienst 4-11

 

Besloten uitzendingen:

 

Avond homoseksualiteit 17/9

Terugblikavond 28/6

Gem.verg. M/V ambt 16/1

 

Bijzonderheden:

 

Voor besloten uitzendingen zijn inlogcodes nodig. Deze codes zijn naar de gemeenteleden gemaild en staan ook in "Het Kompas" van 15-10-17 en 19-3-18.

 

Klik hier voor de afspraken m.b.t. opnames in de kerkzaal.